loading

Katılım

Katılım

YÖNTEM

Sempozyumda alt başlık açılımları olarak belirlenen sorulara cevap arayacak tartışmaların ve irdelemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Oturumlarda görsel sunuşlara ağırlık verilmesi beklenmektedir. Bildirilerin görsel sunuşlarıyla birlikte yayınlanarak, değerli bir belgelik oluşturulması sağlanacaktır. Sempozyumda başvurular Bilim Sanat Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sempozyumda seçilecek sunulu bildiri ve posterlerin yanı sıra çağrılı/davetli sunumlara da yer verilecektir.

KATILIM BİÇİMLERİ VE FORMAT

Bildiriler için en çok 400 kelimelik bir özet gereklidir. En fazla 5 adat anahtar kelime yazılacaktır. Özet metinler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Poster sunuşlar için en çok 200 kelimelik bir taslak istenmektedir. Taslaklara jpeg formatında iki şekil eklenebilir. Taslaklar Türkçe olarak hazırlanacaktır. Ana dili Türkçe olmayan katılımcılar yalnızca İngilizce özet/taslak göndereceklerdir. Özet metinlerin ve poster taslakların hangi sempozyum alt başlığına gireceği de belirtilmelidir. Gönderilen özet veya taslaklarda bildiri veya poster seçimi mutlaka belirtilecektir. Özet veya taslakları kabul edilen katılımcılara, tam metinlerin veya posterlerin final sunuş standartları, kabul için yapılacak ikinci duyuruda daha sonra bildirilecektir.

Yazılı malzemeler, tek satır aralıklı, Arial 11 punto ile yazılarak, Ms Word dosya olarak hazırlanıp iznikciniseramiksempozyumu2020@gmail.com adresine e-posta ile gönderilecektir. Ayrıca bir kopya cd/harici bellek ile bilgisayar çıktısı olarak “İznik Çini ve Seramik Sempozyumu 2020, İznik Belediyesi, Selçuk Mah. Rauf Denktaş Cad. No: 4 İznik/BURSA” adresine elden teslim edilecek veya posta/kargo ile gönderilecektir. Görsel malzemeler jpg formatında en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce bildiri özet veya poster taslakların başında; birinci satırda bildiri/poster başlığı, ikinci satırda bildiri/poster sahiplerinin unvanı, adı ve soyadı, üçüncü satırda ise kurumu ve iletişim bilgileri, dördüncü satırda ise seçilen kongre alt başlığı yer almalıdır.

KATILIM ÜCRETİ

Bildirileri veya posterleri kabul edilen katılımcıların BİLDİRİ veya POSTER başına ödeyecekleri katılım bedeli yurt içinden katılacaklar için 200 TL ve yurtdışından katılacaklar için 100 Euro’dur. Katılım bedellerinin en geç 23 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar Türkiye Halk Bankası TR450001200928600010260079 IBAN Numaralı Türk Lirası hesabı veya Türkiye Halk Bankası TR130001200928600058000175 IBAN numaralı Euro hesabına yatırılarak banka dekontunun 02247578191 numaralı faksa veya iznikciniseramiksempozyumu2020@gmail.com adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum katılım bedeline katılım belgesi, sempozyum kitabı, yaka kartı, çay ve kahve servisi dahildir. İlave kitap bedeli yurt içi 200 TL ve yurt dışı 100 Euro’dur.

PANEL

Sempozyum sonunda düzenlenecek panelde, sempozyumda sunulan bildirilerde ele alınan konular, sonuç bildirgesi oluşturulacak şekilde tartışmaya açılacaktır.

BAĞLANTILI ETKİNLİKLER

İznik Çini ve Seramik Sergileri

İznik Çini ve Seramik Atölyelerinde Canlı Performans Uygulamaları